Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

TERMIN: 2021

ADRESOWANE DOpedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać kompleksowej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych terapeutów, praktyków. Materiały szkoleniowe do pobrania. Certyfikat papierowy będzie wysłany pocztą na adres podany w rejestracji

CZAS TRWANIA: 9.00-16.00

PROWADZĄCY: 

mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach. Prowadzi także zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i neurologopedii. Jest autorką publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.

 

Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KORP, KORP-PT. Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1, 10).

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online. Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.

PROGRAM:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym o charakterze inwentarza rozwojowego, które pozwala w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju (sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalno-społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się). Za pomocą testu można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju

KORP składa się z dwóch części – materiału merytorycznego w postaci różnorodnych kart diagnostycznych i instrukcji szczegółowej badania, w której znajduje się szczegółowy opis przeprowadzania prób diagnostycznych wraz z kryterium ich oceny, a także z autorskiego zestawu pomocy do diagnozy. 

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji narzędzia KORP.

  2. Charakterystyka narzędzia – materiał merytoryczny oraz pomoce.

  3. Warunki przeprowadzania badania.

  4. Procedury badania – podstawowa oraz poprzedzająca (pretestowa).

  5. Analiza indywidualnego przypadku – materiał filmowy przedstawiający badanie dziecka wraz z analizą wyników.

  6. Czas i częstość badania.

  7. Propozycja wywiadu rozwojowo-środowiskowego.

  8. Kryteria obserwacji zachowania i oceny zjawisk jakościowych w rozwoju. 

  9. Formułowanie wniosków diagnostycznych i wyznaczanie kierunków terapii.

  10. Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.

Zamówienie

330.00

PLN

350.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea