Skuteczna terapia afazji rozwojowej (dziecięcej, SLI) i zaburzeń przetwarzania słuchowego APD. 3.10.2020

TERMIN KURSU: 3.10.2020 ( sobota) 10.00 – 16.30

GRUPA DOCELOWA:  szkolenie dla specjalistów: logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, specjalistów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, rodziców.

PROWADZĄCY: mgr Marianna Głębocka-Czarniecka

Jestem neurologopedą i surdopedagogiem oraz terapeutą ręki, instruktorem jogi śmiechu, terapeutą Metody Krakowskiej®, providerem Neuroflow®, felinoterapeutą (z miłości do kotów) oraz trenerem online, oraz certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion ® Do niedawna zgłębiałam także tajniki Recall Healing- biologii totalnej pod okiem Gilberta Renaud. Pracuję więc wieloaspektowo
Jestem autorką publikacji dla dzieci p.t. Radości i smutki kota Feliksa, Piesek i przyjaciele, Co je Ala?, Co pije Kuba?, Filmowatyk, widełek i inne słowotwory. Z publikacjami można zapoznać się na edulogmed.pl
Prowadzę prywatną Poradnię Neurologopedyczną Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju oraz Pracownię Agape, w której przeprowadzam sesje indywidulane i grupowe dla osób, które są gotowe na spotkanie ze swoim Wyższym Ja.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego terapeutę, praktyka. Materiały szkoleniowe do pobrania. Certyfikat elektroniczny.

CZAS TRWANIA: 10.00 – 16.30
10.00- 13.00- I część
14.00- 16.30 – II część

PROGRAM:

Jest to warsztat praktyczny, podczas którego będziemy ćwiczyć umiejętność programowania zajęć z dzieckiem z afazją i APD. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną filmy prezentujące elementy terapii.

Moduł I:
Jak pracuje mózg. Specjalizacja lewej i prawej półkuli. Dominacja półkul, lateralizacja czym jest tak naprawdę i co oznacza. Lewooczność, lewouszność, oburęczność a trudności w nabywaniu mowy i języka.
Moduł II:
Funkcje przygotowujące umiejętność rozumienia i nadawania mowy. Ćwiczenia praktyczne w zakresie pamięci, ćwiczenie funkcji wzrokowych i słuchowych. Ćwiczenie linearności, lewej półkuli. Krok po kroku.
Moduł III:
Jak słyszymy i przetwarzamy dźwięki. Etapy rozwoju słyszenia, etapy rozwoju pamięci słuchowej. Omówienie wyższych funkcji słuchowych. Diagnoza specjalistyczna w gabinecie. Diagnoza różnicowa: afazja, dysleksja.
Moduł IV:
Ćwiczenia dźwięków niewerbalnych
Ćwiczenie lokalizacji, wysokości, długości, natężenia dźwięków, reakcja na dźwięki
Moduł V
Ćwiczenia dźwięków werbalnych
Ćwiczenia pamięci słuchowej, słuchu fonemowego, sekwencji słuchowych, analiza i synteza słuchowa, ćwiczenia rozumienia mowy w obecności sygnałów zakłócających, ćwiczenia wykorzystania prozodycznych cech mowy, dekodowanie fonetyczne,
Moduł VI
Programy słuchowe i terapeutyczne
Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z afazja i CAPD, prezentacja pomocy własnych i nie tylko, które wspomagają rozwój wyższych funkcji słuchowych. Omówienie i zaprezentowanie ATS Neuroflow®.
Moduł VII
Ćwiczenia językowe wspomagające mówienie, czytanie, pisanie. Ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Moduł VIII
Praca z dzieckiem afatycznym i APD w wieku przedszkolnym i szkolnym  konstruowanie programów terapeutycznych. 

Zamówienie

350.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea