Terapia ręki – I stopień podstawowy i II stopień zaawansowany

TERMIN SZKOLENIA: 2021  godz. 9.00-16.00

GRUPA DOCELOWA: pedagodzy specjalni, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, studenci tych kierunków oraz rodzice dzieci z trudnościami w zakresie małej motoryki, a także wszyscy zainteresowani tematyką usprawniania ręki.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada pełne uprawnienia pozwalające na samodzielne prowadzenie diagnozy i terapii ręki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: udział w szkoleniu prowadzonym przez
doświadczonego terapeutę, praktyka. Materiały szkoleniowe do pobrania. Certyfikat elektroniczny.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 9.00-16.00  (1 dzień)

PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Raś
Fizjoterapeuta i pedagog. Terapeuta metody Integracji Sensorycznej, PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) oraz FDM – Model Zniekształcenia Powięzi. Doświadczony terapeuta i praktyk, pracuje z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniami układu nerwowego, ze spektrum autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi.
Ukończyła wiele szkoleń i kursów dotyczących rozwoju ruchowego i sensorycznego dziecka oraz komunikacji dzieci niemówiących (AAC).

OPIS SZKOLENIA:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat usprawniania kończyny górnej, ze szczególnym naciskiem na diagnostykę oraz terapię ręki dzieci z różnymi zaburzeniami. Podczas szkolenia zostaną omówione specyficzne czynniki wpływające na aktywność motoryki małej. W znacznej mierze program kursu obejmuje zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu budowy anatomicznej kończyny górnej. Ponadto w celu opanowania wiedzy zdobytej w części teoretycznej, przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne, w trakcie których kursanci będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić diagnozę i ustalić program terapeutyczny dziecka z określonym zaburzeniem.

Część praktyczna będzie w formie nagrań filmowych omówionych przez szkoleniowca.
Uczestnik otrzymuje taki sam Certyfikat jak na szkoleniu stacjonarnym z informacją, że szkolenie uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii ręki. Szkolenie nie będzie nagrywane!

PROGRAM SZKOLENIA:
1.    Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci.
2.    Rozwój motoryczny dziecka w kontekście terapii ręki.
3.    Anatomia i biomechanika obręczy barkowej i kończyny górnej.
4.    Wpływ wybranych jednostek chorobowych oraz zaburzeń pracy OUN na obszar motoryki małej.
5.    Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego
w odniesieniu do funkcjonowania ręki.
6.    Rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej.
7.    Diagnostyka w zakresie usprawniania ręki.
8.    Zasady i planowanie procesu terapeutycznego.
9.    Propozycje ćwiczeń, zabaw i stymulacji wykorzystywanych w terapii ręki.
10.  Analiza pomocy i sprzętów stosowanych w zakresie usprawniania małej motoryki.

Zamówienie

450.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea