Dzieci i ich trudne zachowania – Proaktywne i reaktywne strategie

NAGRANIE SZKOLENIA!
ADRESACI:
 pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący z dziećmi

CZAS TRWANIA NAGRANIA:  8 godzin

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego terapeutę, praktyka. Materiały szkoleniowe do pobrania. Certyfikat elektroniczny 

PROWADZĄCY:  Barbara Pietrowska

mgr Barbara Pietrowska

Jest nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem specjalnym wieloprofilowego usprawniania, a także pedagogiem społecznym oraz logopedą. Posiada kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w szkole podstawowej oraz w gimnazjum a także jako wychowawca świetlicy w szkole specjalnej. Przez 8 lat pracowała w zespole szkół specjalnych jako nauczyciel – wychowawca, logopeda oraz terapeuta AMK.  Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel-wychowawca w oddziale specjalnym oraz terapeuta WWR i rewalidant.

Swoją wiedzę oraz doświadczenia zdobyte dzięki codziennej praktyce terapeutycznej  prezentuje podczas konferencji, warsztatów a także zajęć prowadzonych dla studentów studiów podyplomowych oraz w ramach artykułów naukowych.

CELEM SZKOLENIA jest zaprezentowanie uczestnikom podstaw teoretycznych dotyczących pracy z osobami prezentującymi trudne zachowania. Omówione zostaną różnorodne podejścia oraz co najważniejsze przyczyny i skutki takich zachowań oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

PROGRAM:
Zaproszenie i wprowadzenie w zagadnienie
Dla kogo jest to szkolenie ? / Jak to się zaczęło? /Czy każdy nauczyciel i specjalista powinien radzić sobie z trudnymi zachowaniami? Czy rodzic musi  wiedzieć, jak działać? Czym jest zachowanie ?/ Czym są zachowania trudne ? 

Powody, przyczyny i cele trudnych zachowań – wg różnych koncepcji. 

Wiesz już sporo, zatem jaki masz plan ? – czyli co mamy do wyboru – podejście nieawersyjne.Czym jest zachowanie trudne?

Mamy bazę
Tworzymy plan wsparcia.
Rozwiązania proaktywne i reaktywne.
Wsparcie dla Dziecka

Zadbaj o Siebie i Rodzica – Współdziałanie. 

Działamy – refleksyjny praktyk w działaniu. 

Techniki, narzędzia – tworzenie własnej bazy.

 

 

 

Zamówienie

159.00

PLN

199.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea