Dziecko, uczeń z afazją i zaburzeniami słuchu centralnego.


NAGRANIE SZKOLENIA!
ADRESACI:
 nauczyciele przedszkoli i szkół, logopedzi, studenci logopedii, pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy i inni specjaliści pracujący z dziećmi

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  1 godzina

PROWADZĄCY: mgr Marianna Głębocka-Czarniecka

Jestem neurologopedą i surdopedagogiem oraz terapeutą ręki, instruktorem jogi śmiechu, terapeutą Metody Krakowskiej®, providerem Neuroflow®, felinoterapeutą (z miłości do kotów) oraz trenerem online, oraz certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion ® Do niedawna zgłębiałam także tajniki Recall Healing- biologii totalnej pod okiem Gilberta Renaud. Pracuję więc wieloaspektowo
Jestem autorką publikacji dla dzieci p.t. Radości i smutki kota Feliksa, Piesek i przyjaciele, Co je Ala?, Co pije Kuba?, Filmowatyk, widełek i inne słowotwory. Z publikacjami można zapoznać się na edulogmed.pl
Prowadzę prywatną Poradnię Neurologopedyczną Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju oraz Pracownię Agape, w której przeprowadzam sesje indywidulane i grupowe dla osób, które są gotowe na spotkanie ze swoim Wyższym Ja.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat afazji dziecięcej oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego.

PROGRAM:

  • Omówieni zjawiska afazji dziecięcej, jako zaburzenia rozwojowego  i językowego.
  • Wskazówki jak rozpoznać afazję dziecięcą u dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Omówieni wyższych funkcji słuchowych.
  • Wyjaśnienie na czym polegają Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego i jak rozpoznać je u dziecka.
  • Omówienie podtypów Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.
  • Omówienie zależności pomiędzy trudnościami szkolnymi dziecka ( czytanie, pisanie, rozumienie) a afazją dziecięcą i zaburzeniami przetwarzana słuchowego.
  • Propozycje pomocy dziecku z afazją i zaburzeniami przetwarzana słuchowego realizowane przez nauczyciela.
Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea